Hgo3i34ph0n8qryyxujb

Lulebo medverkar på boendemässa och områdesdag

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:54 CEST

Lördag 2 september medverkar Lulebo på boendemässa och områdesdag.

Media no image

Pressinbjudan från Lulebo

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:41 CEST

Onsdag 30 augusti med start klockan 11.00 i Stadsparken i Luleå arrangerar Lulebo en dag för hyresgäster i Lulebos trygghetsboenden, arrangemanget är en del i Lulebosommar!

Trivselvärdar från Lulebos Trygghetsboenden och sommarvärden är på plats. Syftet är bland annat att hyresgästerna ska få möjlighet till social samvaro och träffa boenden från Lulebos olika trygghetsboenden. De har möjlighet att delta i olika aktiviteter, bland annat allsång, och Lulebo bjuder på lättare tilltugg.

Med anledning av det bjuder vi in er till en pressträff där ni får möjlighet att träffa boende och Lulebos personal för intervjuer.

Datum, tid och plats

Tid: Klockan 11.00, onsdag 30 augusti.

Plats: Stadsparken, Luleå. (Vid regn flyttas arrangemanget till Mjölkuddens Trygghetsboende, Mjölkuddsvägen 77 A.)

Närvarande från Lulebo

Trivselvärdar (verksamma på Lulebos Trygghetsboenden), samt Lulebos sommarvärd.

För ytterligare information kontakta:

Eva-Maria Wiggefors, Trivselvärd Lulebo, tel. 070-606 68 40,

e-post: eva-maria.wiggefors@lulebo.se


Med drygt 7 300 lägenheter i de flesta av Luleås stadsdelar erbjuder Lulebo en mångfald av bostäder. Studerande vid Luleå Tekniska Universitet kan söka bland 1 000 studentlägenheter och vi har ett stort utbud av attraktiva affärslokaler. Läs mer om oss på www.lulebo.se.

Onsdag 30 augusti med start klockan 11.00 i Stadsparken i Luleå arrangerar Lulebo en dag för hyresgäster i Lulebos trygghetsboenden, arrangemanget är en del i Lulebosommar!

Läs vidare »
Eyyxcvwmrjfzerk6muoh
Hcfeizocagoduq3neptf U9up3z5bwtvo5wzxnuqi

Klart med nya hyror från 1 juli 2017 samt avtal om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 09:55 CEST

Lulebo och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna höjs med i genomsnitt 0,85 procent från 1 juli 2017. Avtalsperioden gäller till 30 juni 2018. Överenskommelse har även gjorts om hur avtalet för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (bofonder) ska tillämpas.

V52al8scjctulkmjpit7
U9up3z5bwtvo5wzxnuqi

Lulebo har klartecken att bygga på Kallkällan

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 09:13 CEST

Efter en lång överprövning både hos Mark-och miljödomstolen och överdomstolen har Lulebo nu fått klartecken att bygga drygt 60 lägenheter i bostadsområdet Kallkällan.

Raupbuke4xesxqg3k7s6
U9up3z5bwtvo5wzxnuqi

Lulebo inrättar en visselblåsarfunktion

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 13:36 CEST

Det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB inrättar en visselblåsarfunktion och går därmed i bräschen för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.

Media no image
Hcfeizocagoduq3neptf

Lulebo sponsrar 27 föreningar med drygt 2,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 14:50 CEST

Vid senaste styrelsemötet beviljade Lulebos styrelse sponsring för närmare 600 000 kronor. Inkluderat tidigare beslut betyder det att Lulebo år 2017 sponsrar 27 föreningar som får dela på drygt 2,5 miljoner kronor. I och med det har Lulebo fördelat klart årets sponsringsmedel.

- Lulebos stöd inom idrott är till största delen riktat mot barn och ungdom. Sponsringen ska täcka olika behov som föreningarna har och fungera som ett stöd i den dagliga verksamheten. Idrott och friskvård är viktigt och föreningarnas verksamhet har stor betydelse för samhället i stort, likväl som för ett bostadsområde, säger Lulebos informationssamordnare Thommy Johansson och fortsätter.

- Samtidigt är det viktigt att boende i Luleå kommun erbjuds ett brett kulturutbud i form av olika aktiviteter och arrangemang. Därför syns Lulebo även inom musik och teater. Det handlar om stöd till föreningar som exempelvis Hertsöteatern, Lule Stassteater, Kulturnatten och Föreningen Musikens Makt.

- Vi är tacksamma för Lulebos bidrag till teater för barn och unga och till sjukhusclownernas arbete på barnavdelningen vid Sunderby sjukhus och Lapplands barnklinik, konstaterar Jonna Valikainen, producent hos Lule Stassteater.

Lulebos stöd till Hertsöteatern grundar sig i att teaterföreningen jobbar med ett treårsprojekt kopplat till ett kvarter på Hertsön. Målet är att engagera de boende i teaterverksamhet och konstnärligt skapande utifrån deras egna berättelser och upplevelser.

År 2017 sponsrar Lulebo enligt följande:

Arctic Cheer Avanlanches30 000 kr
Alviks IK20 000 kr
Bergnäsets AIK50 000 kr
Brooklyn Tigers25 000 kr
Föreningen Lördagsjazz11 000 kr
Föreningen Musikens Makt62 500 kr
Galleri Syster50 000 kr
Hertsöteatern25 000 kr
IFK Luleå100 000 kr
IFK Råneå40 000 kr
Kulturnatten50 000 kr
Lira BK50 000 kr
Luleå Allmänna Konståkningsklubb20 000 kr
Luleå Basketcentrum150 000 kr
Luleå Brottarklubb10 000 kr
Luleå Fotboll50 000 kr
Luleå Pride50 000 kr
Luleå Ridklubb200 000 kr
Luleå Roller Derby25 000 kr
Lule Stassteater40 000 kr
Nattvandrarna Luleå30 606 kr
Notviken IK50 000 kr
Råneå Brottarklubb20 000 kr
Universe Culture North7 000 kr

Treårsavtal
BC Luleå, t o m 2019-04-30200 000 kr/säsong
Luleå Basket, t o m 2019-06-30200 000 kr/säsong
Luleå Hockey, dam/unga t o m 2018-04-30975 000 kr/säsong
Totalt 2017 (inklusive treårsavtal)2 541 106,25 kr

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Vi omsätter drygt 570 miljoner kronor och är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

Vid senaste styrelsemötet beviljade Lulebos styrelse sponsring för närmare 600 000 kronor. Inkluderat tidigare beslut betyder det att Lulebo år 2017 sponsrar 27 föreningar som får dela på drygt 2,5 miljoner kronor. I och med det har Lulebo fördelat klart årets sponsringsmedel.

Läs vidare »
Uupcizhpiigawkwwmjnw
Hcfeizocagoduq3neptf U9up3z5bwtvo5wzxnuqi

Mycket stort intresse för Lulebos nya trygghetsboende

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 12:55 CET

Cirka 600 intresseanmälningar har inkommit för de 80 nybyggda lägenheterna i trygghetsboende på Mjölkudden. Kommande vecka sker tilldelning och därefter tecknas avtal med hyresgästerna. Inflyttning påbörjas i juli.

Media no image
U9up3z5bwtvo5wzxnuqi

Lulebos nya hyror gäller i sex månader. Förhandlingar fortsätter.

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:57 CET

Luleås kommunala bostadsbolag Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från 1 januari 2017. Avtalet gäller till 30 juni 2017 och avser en höjning med i genomsnitt om 0,6 %.

- Lulebo hade som mål att nå ett flerårsavtal med betydligt högre nivåer men tyvärr kunde vi inte enas om det, säger Lulebos Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

- Vi ser dock en vinst i att parterna fortsätter förhandlingarna istället för att överlämna det till andra parter att lösa.

Det innebär att nya förhandlingar om hyror från 1 juli 2017 kommer att fortsätta inom kort mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

- Lulebos underhållsbehov beräknas uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor fram till 2028. Det innebär stora ekonomiska utmaningar att hantera framöver.

En betydande anledning till att Lulebo eftersträvar ett längre avtal om hyresnivåerna är att det ger bättre förutsättningar att ur ett ekonomiskt perspektiv hantera bostadsbeståndets nuvarande och framtida renoverings- och underhållsbehov.

- Lulebo har fortsatt en plan för att fortsätta ta sitt samhällsansvar. Vi ska bygga nytt, underhålla, vårda och utveckla beståndet. Med det som utgångspunkt eftersträvar vi långsiktighet även i uppgörelser om hyresnivåer, konstaterar Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Lulebo genomför även en genomlysning av avtalsformerna för bilplatser. Redan i ett initialt utredningsskede har man konstaterat att bolagets hyror ligger lägre i förhållande till andra fastighetsägare i Luleå.

- Lulebos hyresnivåer är oförklarligt lägre än jämförbara aktörers. Vi håller precis på med en ingående analys av varför och på vilket sätt vi ska hantera frågan framöver, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Idag omsätter vi drygt 600 miljoner kronor och är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

Luleås kommunala bostadsbolag Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från 1 januari 2017. Avtalet gäller till 30 juni 2017 och avser en höjning med i genomsnitt om 0,6 %.

Läs vidare »
Uupcizhpiigawkwwmjnw
U9up3z5bwtvo5wzxnuqi

Lulebo släpper 80 lägenheter i trygghetsboendet på Mjölkudden

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 16:22 CET

Från 1 februari 2017 släpper Lulebo etappvis 80 nybyggda lägenheter för uthyrning i trygghetsboendet på Mjölkudden i Luleå. Inflyttning är planerad till sommaren 2017. Det blir ettor och tvåor med kök. Ettorna är cirka 47 kvadratmeter, tvåorna cirka 60.

Hcfeizocagoduq3neptf

Lulebo sponsrar Nattvandrarna och Luleå Roller Derby

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 10:47 CET

Under 2016 sponsrade Lulebo föreningar, aktiviteter och arrangemang med 2,5 miljoner kronor. Lulebos styrelse har beslutat om samma omfattning för år 2017. Samtidigt beviljades sponsring inom kultur och idrott med 568 000 kronor att utbetala under 2017.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationssamordnare
  • Press, PR, media
  • thommy.johansson@lulebo.se
  • 070-6066786

Om Lulebo AB

Klok framsynt samhällsbyggare

Luleå fortsätter växa. Då behövs nya och attraktiva boenden. Kvalitén måste svara upp mot kraven från de som vill flytta hit eller byta upp sig. Det gäller både nyproduktion och i det befintliga beståndet. Därför fortsätter Lulebo att satsa på båda delarna, allt för att göra Luleå till en ännu bättre och trivsammare stad.

Antalet anställda uppgår till 48 personer. Bolaget äger och förvaltar cirka 7 300 lägenheter, varav ungefär 1 000 studentbostäder och 125 kommersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar. Yttre skötsel och om- och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas externt.

Som kommunens eget bostadsbolag har vi en viktig roll i Luleås utveckling. Samtidigt är vi beroende av att bostadsmarknaden som helhet fungerar och att planeringen för nya områden har god framförhållning. Lika viktigt är att det finns andra aktörer som är beredda att investera och bygga nytt. För att förverkliga vår del i detta arbetar vi efter visionen där vi säger att vi är en klok framsynt samhällsbyggare.

Adress

  • Lulebo AB
  • Köpmangatan 27
  • 97233 Luleå
  • Sverige

Länkar